Avís legal

Identificació del prestador dels serveis:

CLUB TENNIS VILANOVA

Carrer Cardenal s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú

CIF: G08702292

Telèfon: 938155434 / 689748731

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Introducció

El present Avís Legal regula l’ús del portal web http://ctvilanova.cat/ titularitat del CLUB TENNIS VILANOVA.

Acceptació de l’usuari

L’accés a aquest lloc web per part de qualsevol usuari comporta l’acceptació d’aquestes condicions generals d’ús. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts en aquest lloc web.

Actualitat

La informació que apareix en el present portal web és vigent en la data de la seva última actualització. CLUB TENNIS VILANOVA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar informació de la present web, podent limitar o no permetre’n l’accés.

CLUB TENNIS VILANOVA també es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús del portal web, anunciant-los convenientment.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Aquesta pàgina web, així com la informació o elements continguts en la mateixa, tals com a textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, sons, bases de dades, logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial de les quals són titulars les respectives marques o CLUB TENNIS VILANOVA.

En conseqüència, queda terminantment prohibida qualsevol modalitat d’explotació, com la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de tot o part d’aquest lloc web o de la informació i elements continguts en el mateix abans esmentats, així com la supressió, alteració o descompilació d’aquesta informació i continguts, sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició pot ser constitutiu d’infracció sancionable per la legislació vigent.

Sense perjudici de l’anterior, l’usuari pot imprimir, descarregar i copiar el contingut d’aquesta pàgina web i fins i tot emmagatzemar-ho en el disc dur del seu propi ordinador o en qualsevol altre suport quan la seva finalitat sigui destinar-ho única i exclusivament al seu ús personal i privat.

Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc web són propietat de CLUB TENNIS VILANOVA o de tercers. Queda prohibida la seva utilització, sense consentiment previ, de qualsevol element d’aquest portal objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent en matèria de propietat industrial.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari es compromet a no utilitzar aquest lloc web ni la informació o continguts oferts en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús del mateix conforme amb les presents condicions generals d’ús.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’usuari són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que pugui responsabilitzar-se a CLUB TENNIS VILANOVA dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat i realitzades sense coneixement efectiu de les mateixes.

L’usuari ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web de CLUB TENNIS VILANOVA.

Responsabilitat CLUB TENNIS VILANOVA

CLUB TENNIS VILANOVA no es responsabilitza d’eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a l’usuari pels errors en els continguts del seu lloc web o que afectin a la seva correcta visualització, per la falta de disponibilitat del lloc web ni per la transmissió de virus informàtics o programes maliciosos que puguin alterar el sistema informàtic (maquinari i programari) i els documents o fitxers de l’usuari, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions del lloc web

CLUB TENNIS VILANOVA es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que consideri convenients en el seu lloc web, alterant la seva estructura o disseny, i modificant o suprimint continguts o serveis. Així mateix, es reserva el dret de suspendre temporalment i sense previ avís l’accessibilitat al seu lloc web amb motiu d’una eventual necessitat d’efectuar reparacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.

Vincles i enllaços externs

En el cas que el lloc web contingui enllaços o vincles feia altres llocs d’internet CLUB TENNIS VILANOVA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts

En conseqüència CLUB TENNIS VILANOVA no assumeix responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Política de privacitat

Per a conèixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades, llegeixi la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Política de cookies

Per a conèixer la nostra política de cookies, llegeixi la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

Legislació aplicable

Les presents condicions generals d’ús es regeixen per la legislació espanyola.

Qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i CLUB TENNIS VILANOVA en relació amb la utilització d’aquest lloc web es resoldrà davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués ser aplicable.

 

Avís de privacitat per a contacte

Responsable del tractament: CLUB TENNIS VILANOVA

Finalitat: Atendre les seves sol·licituds d’informació.

Drets: Pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Portabilitat, Limitació del tractament, Supressió o, en el seu cas, Oposició, conforme s’indica a la Política de Privacitat.

Identificació del responsable del tractament de dades personals:

Club Tennis Vilanova.

Carrer Cardenal s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú

CIF: G08702292

E-mail: ctvilanova@ctvilanova.cat

Telèfon: 938155434 / 689748731

D’acord amb el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de tals dades, CLUB TENNIS VILANOVA informa de la següent:

Política de protecció de dades personals

Mitjançant la present política de protecció de dades personals (o política de privacitat), CLUB TENNIS VILANOVA informa als clients, interessats o usuaris del portal web http://ctvilanova.cat/ dels usos als que es sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen en el portal web amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si decideixen facilitar la informació sol·licitada.

CLUB TENNIS VILANOVA es reserva la facultat de modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació serà degudament anunciada amb antelació.

 1. Responsable

Club Tennis Vilanova

Carrer Cardenal s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú

CIF: G08702292

E-mail: ctvilanova@ctvilanova.cat

Telèfon: 938155434 / 689748731

 1. Finalitat del tractament

A través dels diferents formularis posats a disposició dels usuaris d’aquest portal web, la finalitat del tractament de les seves dades respon a:

 • Realitzar la correcta gestió de la relació, així com la gestió administrativa, econòmica i comercial.
 • Atendre les seves consultes i sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggerències.
 • Realització d’enquestes d’opinió i finalitats estadístiques.
 • Informar-lo periòdicament de novetats, productes i serveis.
 • Conèixer la opinió dels usuaris.
 • Gestionar sol·licituds de treball mitjançant la recollida de currículums, per a poder contactar amb l’interessat.

Amb caràcter general, no s’utilitzen les seves dades per a cap finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, prestar-li una atenció personalitzada o enviar-li informació.

 1. Com obtenim les seves dades

Sempre recollim les seves dades mitjançant el seu consentiment exprés i pot ser a través de diferents mitjans com:

 • Quan vostè contacta directament amb CLUB TENNIS VILANOVA, ja sigui pel formulari de contacte, per telèfon, e-mail i les nostres xarxes socials.
 • Quan vostè accedeix a la seva àrea de soci.

 

 1. Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb els propòsits descrits en aquesta política, les obligacions legals o es sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest n’estigui legitimat.

 1. Legitimació

CLUB TENNIS VILANOVA està legitimat al tractament de les seves dades personals en base al consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics.

 1. Exactitud de les dades

Amb la finalitat de que les dades dels nostres fitxers, informàtics o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-los sempre actualitzats. Per això, els usuaris hauran de realitzar canvis directament quan estigui habilitat o comunicant-se amb el àrea o departament corresponent.

 1. Destinataris

Les dades personals seran cedides a terceres entitats o associacions esportives.

 1. Drets dels usuaris

L’interessat podrà, en tot moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, portabilitat i, si fos el cas, oposició. Per a exercitar aquests drets, l’interessat haurà d’especificar quin d’aquests sol·licita, adjuntant una fotocopia del DNI enviant-ho a la direcció: Club Tennis Vilanova – Carrer Cardenal s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. Mesures de seguretat

CLUB TENNIS VILANOVA adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades.

 

—————————————————

Aquest lloc web utilitza cookies tal com es descriu a la nostra Política de Cookies. Pot  canviar la seva configuració de cookies en qualsevol moment en cas contrari, si accepta  l’ús de cookies, si us plau, pot seguir utilitzant el nostre lloc.

 ————————————————–

POLÍTICA DE COOKIES

En compliment del que estableix l’article 22.2 LSSI, el Lloc Web només utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (‘Cookies’) quan l’usuari hagi donat el seu consentiment per fer-ho, d’acord amb el que s’indica a la finestra emergent del navegador de l’usuari en accedir per primera vegada al Lloc Web i en els altres termes i condicions següents que cada usuari ha de conèixer.

La nostra Política de Cookies té com a objectiu ajudar a comprendre l’ús que fem de les cookies, la finalitat de les cookies utilitzades, així com les possibles opcions que l’usuari disposa per gestionar. La política publicada està subjecta a actualitzacions periòdiques.

L’usuari pot accedir a aquesta informació en tot moment a través de l’enllaç “Política de Cookies” habilitat en el lloc web. L’usuari pot modificar les preferències per a l’acceptació de cookies a través de les opcions del seu navegador.

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a un lloc web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

Així, per exemple, s’utilitzen per gestionar la sessió de l’usuari (reduint el nombre de vegades que s’ha d’introduir la clau), o per adaptar els continguts del lloc web a les seves preferències, entre altres instal·lacions.

Més informació a:

Guia d’ús de cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf

Quines opcions té?

Es poden dur a terme les accions següents:

 • Acceptar cookies: L’avís no es tornarà a mostrar en accedir a qualsevol pàgina del Lloc Web.
 • No faci res: L’avís sempre es mostrarà en accedir a qualsevol pàgina del Lloc Web. Si continua navegant, considerem que accepta l’ús de cookies.
 • Modificar la configuració de les cookies: podeu eliminar les cookies del lloc web i modificar la configuració de navegació. Però això no impedirà que l’avís de cookies es mostri quan accediu de nou al lloc web.

Quins tipus de cookies hi ha?

 1. Tipus de cookies en funció de l’entitat que gestioni l’equip o domini des del qual s’envien les cookies i tracti les dades obtingudes, podem distingir:

Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de cookies.

En el cas que les cookies s’instal·lin des d’un equip o domini gestionat pel propi editor però la informació recollida a través d’elles és gestionada per un tercer, no poden ser considerades com a pròpies cookies.

 1. Tipus de cookies segons el període de temps que romangui activada en els equips terminals podem distingir:

Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recopilar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a un lloc web. Normalment s’utilitzen per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits).

Cookies persistents: Són un tipus de cookies en què les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que poden anar des d’uns minuts fins a diversos anys.

 1. Tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les cookies, podem distingir entre:

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari navegar a través d’un lloc web, plataforma o aplicació i utilitzar les diferents opcions o serveis que existeixen en ella, com ara controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a llocs d’accés restringit, recordar els elements que constitueixen una comanda, fer el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de les xarxes socials.

Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb unes característiques generals predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració local des d’on accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable de les elles, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculats. La informació recollida a través d’aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores basades en l’anàlisi de les dades d’ús realitzades pels usuaris del servei.

Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor ha inclòs en un lloc web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en funció de criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor ha inclòs en un lloc web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació sobre el comportament de l’usuari obtinguda a través de l’observació contínua dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat basada en ella.

Quins tipus de cookies s’utilitzen en aquest lloc web?

Quan accedeixi al nostre lloc web se l’informa que si continua navegant se li instal·laran diverses cookies pròpies i de tercers.

Cookies pròpies

Les cookies utilitzades per aquest lloc web són pròpies, és a dir, s’envien a l’equip terminal de l’usuari des del domini gestionat per l’editor d’aquest lloc i a través del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari, són estrictament necessàries per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris i permetre la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa.

La informació obtinguda per les cookies és tractada només pel Prestador.

Aquestes cookies s’utilitzen amb l’única finalitat de:

 1. entrada d’usuari
 2. Sessió d’autenticació o identificador d’usuari
 3. Seguretat de l’usuari
 4. sessió del reproductor multimèdia

Sessió C. per equilibrar la càrrega

 1. personalització de la interfície d’usuari

Connector c. per intercanviar contingut social

 1. emplenar els formularis

Tots ells estan exempts de l’obligació d’informar i obtenir el consentiment dels usuaris.

Cookies de tercers

En diverses seccions del nostre lloc web pot instal·lar cookies de tercers, en particular les següents: Cookies de tercers, tercers poden emmagatzemar en el seu navegador durant la navegació per la web, per exemple, quan s’utilitza el botó per compartir contingut en una xarxa social. Les empreses que generen aquestes cookies tenen les seves pròpies polítiques de privacitat.

Cookies a les xarxes socials

Les cookies de xarxes socials es poden emmagatzemar al seu navegador mentre naveguen pel domini CLUB TENNIS VILANOVA per exemple, quan utilitzeu el botó d’intercanvi de continguts del domini CLUB TENNIS VILANOVA en alguna xarxa social.

Les empreses que generen aquestes cookies corresponents a les xarxes socials utilitzades per aquest lloc web disposen de les seves pròpies polítiques de cookies:

Configuració de cookies per als navegadors més populars

Atès que les galetes són fitxers de text normals, es poden escanejar amb la majoria d’editors de text o programes de processament de textos. Pot fer clic sobre una galeta per obrir-la. Consulteu la informació de les cookies del propi navegador. Si utilitzeu un telèfon mòbil, consulteu el manual del dispositiu per obtenir més informació.

Podeu restringir, bloquejar o eliminar les galetes del web establint les preferències del navegador. També pot activar l’opció de navegació privada on el seu navegador deixa d’emmagatzemar l’historial de navegació, les seves claus secretes, galetes i altra informació sobre les pàgines que visita.

En cada navegador la configuració de les cookies és diferent, la funció “Ajuda” li mostrarà com fer-ho, però, li indicarem els enllaços directes dels principals navegadors sobre el tema:

Finalment, tingueu en compte que el bloqueig de les cookies pot afectar totes o algunes funcionalitats del lloc web.

Desactivació o supressió de cookies

Per restringir o bloquejar les cookies, es realitza a través de la configuració del seu navegador. Si no desitja que els llocs web col·loqui cap cookie en el seu equip, pot ajustar la configuració del seu navegador perquè se li notifiqui abans de col·locar qualsevol cookie.

Així mateix, pot adaptar la configuració perquè el navegador rebutgi totes les cookies, o només les cookies de tercers.

També pot eliminar qualsevol de les cookies que ja estan en el seu ordinador.

Tingueu en compte que necessitareu adaptar per separat la configuració de cada navegador i ordinador que utilitzeu.

Tingueu en compte que si no desitja rebre cookies, ja no podrem garantir que el nostre lloc web funcioni correctament. Algunes característiques del lloc es poden perdre i és possible que ja no pugueu veure determinats llocs web. Rebutjar les cookies no vol dir que ja no vegi anuncis. Els anuncis simplement no s’ajusten als vostres interessos i es repetiran amb més freqüència.

Cada navegador té un mètode diferent per adaptar la configuració. Si cal, consulteu la funció d’ajuda del navegador per definir la configuració correcta. Per desactivar les galetes al telèfon mòbil, consulteu el manual del vostre dispositiu per obtenir més informació.

Donada la manera com funcionen Internet i els llocs web, no sempre disposem d’informació sobre les cookies col·locades per tercers a través del nostre lloc web. Això s’aplica especialment als casos en què el nostre lloc web conté el que s’anomenen elements incrustats: textos, documents, imatges o curtmetratges que s’emmagatzemen en altres llocs, però es mostren en o a través de la nostra pàgina web.

Per tant, si trobeu aquestes galetes en aquest lloc web i no s’enumeren a la llista anterior, si us plau, feu-nos-ho saber. O poseu-vos en contacte directament amb el tercer per demanar informació sobre les cookies, la finalitat i durada de la cookie i com heu garantit la vostra privacitat.

El lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de l'usuari .

El nostre lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de l'usuari.

Close

Omg Омгомг Сайт Зеркало