Avís de privacitat per a contacte

Responsable del tractament: CLUB TENNIS VILANOVA

Finalitat: Atendre les seves sol·licituds d’informació.

Drets: Pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Portabilitat, Limitació del tractament, Supressió o, en el seu cas, Oposició, conforme s’indica a la Política de Privacitat.

Identificació del responsable del tractament de dades personals:

Club Tennis Vilanova.

Carrer Cardenal s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú

CIF: G08702292

E-mail: ctvilanova@ctvilanova.cat

Telèfon: 938155434 / 689748731

D’acord amb el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de tals dades, CLUB TENNIS VILANOVA informa de la següent:

Política de protecció de dades personals

Mitjançant la present política de protecció de dades personals (o política de privacitat), CLUB TENNIS VILANOVA informa als clients, interessats o usuaris del portal web https://ctvilanova.cat/ dels usos als que es sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen en el portal web amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si decideixen facilitar la informació sol·licitada.

CLUB TENNIS VILANOVA es reserva la facultat de modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació serà degudament anunciada amb antelació.

 1. Responsable

Club Tennis Vilanova

Carrer Cardenal s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú

CIF: G08702292

E-mail: ctvilanova@ctvilanova.cat

Telèfon: 938155434 / 689748731

 1. Finalitat del tractament

A través dels diferents formularis posats a disposició dels usuaris d’aquest portal web, la finalitat del tractament de les seves dades respon a:

 • Realitzar la correcta gestió de la relació, així com la gestió administrativa, econòmica i comercial.
 • Atendre les seves consultes i sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggerències.
 • Realització d’enquestes d’opinió i finalitats estadístiques.
 • Informar-lo periòdicament de novetats, productes i serveis.
 • Conèixer la opinió dels usuaris.
 • Gestionar sol·licituds de treball mitjançant la recollida de currículums, per a poder contactar amb l’interessat.

Amb caràcter general, no s’utilitzen les seves dades per a cap finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, prestar-li una atenció personalitzada o enviar-li informació.

 1. Com obtenim les seves dades

Sempre recollim les seves dades mitjançant el seu consentiment exprés i pot ser a través de diferents mitjans com:

 • Quan vostè contacta directament amb CLUB TENNIS VILANOVA, ja sigui pel formulari de contacte, per telèfon, e-mail i les nostres xarxes socials.
 • Quan vostè accedeix a la seva àrea de soci.
 1. Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb els propòsits descrits en aquesta política, les obligacions legals o es sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest n’estigui legitimat.

 1. Legitimació

CLUB TENNIS VILANOVA està legitimat al tractament de les seves dades personals en base al consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics.

 1. Exactitud de les dades

Amb la finalitat de que les dades dels nostres fitxers, informàtics o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-los sempre actualitzats. Per això, els usuaris hauran de realitzar canvis directament quan estigui habilitat o comunicant-se amb el àrea o departament corresponent.

 1. Destinataris

Les dades personals seran cedides a terceres entitats o associacions esportives.

 1. Drets dels usuaris

L’interessat podrà, en tot moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, portabilitat i, si fos el cas, oposició. Per a exercitar aquests drets, l’interessat haurà d’especificar quin d’aquests sol·licita, adjuntant una fotocopia del DNI enviant-ho a la direcció: Club Tennis Vilanova – Carrer Cardenal s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. Mesures de seguretat

CLUB TENNIS VILANOVA adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades.